Phần mềm CRM Telesales
Dành cho doanh nghiệp Việt

 • Tạo chiến dịch dễ dàng với 4 bước

 • Quản lý chiến dịch hiệu quả

 • Nhân viên thao tác dễ dàng

 • Bảo mật thông tin tuyệt đối

Khách hàng tin dùng chúng tôi

 • customer prudential
 • customer eco pharmacy
voice girl

Bạn đang gặp khó khăn quản lý chiến dịch Telesales?

humanearshape
Không quản lý được nội dung thoại giữa nhân viên và khách hàng
document
Không xem được thống kê cuộc gọi ra/vào/nhỡ
unlock
Thông tin khách hàng không được bảo mật 100%
businessmenexchange
Mất mát thông tin khi thay đổi nhân sự

Giải pháp BeeIQ Telesales

Quản trị viên tạo chiến dịch đơn giản dễ dàng

Nhập danh sách khách hàng vào hệ thống BeeIQ

step 1

Tạo chiến dịch telesales

step 2

Phân phối nhanh chóng cho nhân viên trên BeeIQ

step 3

Tạo form kịch bản telesales

step 4

Quản lý chặt chẽ

 • Thống kê cuộc gọi ra/vào/không thực hiện được
 • Báo cáo trạng thái dữ liệu khách hàng bằng biểu đồ hình phễu
 • Xem trạng thái dữ liệu khách hàng trên mỗi nhân viên chịu trách nhiệm
 • Thống kê các câu trả lời

Nhân viên thao tác dễ dàng

login screen

Nhận danh sách được giao

step 1

Gọi khách hàng và điền form

step 2

Xem thống kê tương tác với khách hàng của chính mình

step 3

Bảng giá

BeeIQ CRM dành riêng nhân viên telesales
160.000
VNĐ/người dùng

Outbound call telesales

 • Nhận chiến dịch và form chiến dịch
 • Nhận danh sách khách hàng từ quản trị viên
 • Click to call trực tiếp trên giao diện làm việc web
 • Ghi chú thông tin cuộc gọi ngay trực tiếp trên giao diện gọi
 • Xem báo cáo theo tình trạng cuộc gọi, theo tình trạng khách hàng
 • Tìm kiếm thông tin khách hàng, tra cứu lịch sử cuộc gọi
Đăng ký
Giám sát hệ thống call center telesales
500.000
VNĐ/người dùng

Giám sát hệ thống call center telesales gồm các tính năng:

 • Bảng giám sát dashboard theo thời gian thự
 • Báo cáo số lượng nhân viên đăng nhập, nhân viên đang hoạt động và không hoạt động
 • Báo cáo tỷ lệ cuộc gọi không thực hiện được
 • Báo cáo xu hướng cuộc gọi theo giờ, ngày, tuần, tháng
 • Báo cáo thống kê theo chiến dịch
 • Xuất dữ liệu báo cáo dạng excel
 • Quản lý lịch sử giao dịch của khách hàng
 • Tạo kịch bản gọi ra cho từng chiến dịch telesales
 • Phân bổ danh sách cho nhân viên telesales
 • Ghi âm cuộc gọi đến/đi, nghe ghi âm online, tải ghi âm
Đăng ký
Đăng ký nhận tư vấn